All posts by krih

Alice E. Marwick – Self-branding

Om teksten og Marwick

Teksten som vi har læst er et omskrevet kapitel fra Marwicks Ph.d.
Marwick er assistant professor og har blandt andet arbejdet sammen med danah boyd.
Sidst, men ikke mindst, så har hun en ’feminist technology’ blog: http://www.tiara.org/blog/

Metode

Marwicks undersøgelser bygger på en kvalitativ tilgang. Hendes metodologiske tilgang er tredelt idet hun både anvender interviews, deltagerobservation og deltagelse online (Twitter). Derudover inddrager hun både bøger og visitkort i sin undersøgelse. Deltagerobservationen tager (næsten) form som et etnografisk feltstudie, hvilket eksempelvis kommer til udtryk i fortællingen om, hvor vigtigt det er for hende, at kunne ’pitche’ sig selv: ”I had to learn my own pitch to be comfortable in networking environments” (s.189). Det har altså været relevant for hende at blive en del af fællesskabet. Det har nogle adgangsskabende fordele at blive en del af et fællesskab, men det kan også blive en ulempe, hvis fællesskabets kultur bliver en selvfølgelighed.

Marwicks informanter er ikke et repræsentativt udsnit af befolkningen, men derimod en bestemt udvalgt gruppe. Hun skriver om sine informanter: ”For many of my informants, the freelance lifestyle did create real satisfaction” (s.201). Det betyder, at Marwick ikke kan udtale sig om ret meget andet end lige netop denne gruppe (freelance-lifestyle-personer), hvilket imidlertid ikke holder hende tilbage.