Projektet har til hensigt at:

  • Skabe et interaktivt kort over Danmark og De Amerikanske Jomfruøer med fokus på en undersøgelse af den danske koloniarv, især i det tidligere Dansk Vestindien, som den kommer til udtryk historisk og aktuelt i disse områder.
  • Øge kendskabet til og formidle Europeana APIs arkivmateriale til et bredere publikum.
  • Skabe større forståelse for, hvordan den koloniale fortid har været med til at skabe og stadig i høj grad har en virkningshistorie i vores samtid, i både byen og på landet.
  • Forbinde arkivmateriale, kort- og billedsamlinger, til steder af historisk interesse for at understøtte en samtale herom mellem danskere, befolkningen i De Amerikanske Jomfruøer og resten af verden.
  • Skabe en dynamisk platform til fremstillingen af dette materiale om en hidtil underbelyst, måske endda undertrykt, del af historien.

Fase I

I projektets første fase har vi fokuseret på at skabe en hjemmeside-prototype, der viser forskellige muligheder for en rumorienteret/geografisk kortlægning af historien. Det har kun været muligt med hjælp fra et netværk af professionelle bidragydere, forskere og kunstnere, der har leveret værdifuldt materiale til fortællingen om den koloniale kulturarv. Vi skylder dem alle tak, en særlig tak desuden til Mette Kia Krabbe Meyer fra Det Kgl. Bibliotek og Michael Hockenhull fra IT Universitetet, som stod bag en serie datasprints med udgangspunkt i bibliotekets samling, som har dannet baggrund for dette projekt.

I øjeblikket rummer kortet en række af de mere velkendte steder og kendte historiske personer fra kolonitiden, men efterhånden som arbejdet skrider frem ser vi gerne, at hjemmesiden kommer til at rumme andre typer af fortællinger og flere historier om de knap så kendte personer fra perioden, for eksempel kunne vi godt tænke os flere historier om de sorte fra Vestindien, der boede i København, samt et bedre indblik i de slavegjort og frikulørtes livsvilkår i kolonien. Vi kunne også godt tænke os at udføre en kortlægning af, hvor tidens slaveejere boede (inspireret af dette britiske projekt: http://www.ucl.ac.uk/lbs/). Endnu en mulighed ville være at inkludere historisk vigtige steder og fortællinger fra den afrikanske kyst for at vise trekantshandlens globale rækkevidde.

I november 2017 undersøger vi muligheden for en fase to med fokus på udviklingen af en augmented reality app.

 

Baggrund

Noget af det første de danske kolonisatorer gjorde, da de kom til Vestindien, var at dokumentere området detaljeret kartografisk. Uden tvivl afhang deres succes i det ukendte af deres evne til at indsamle viden for at kunne kontrollere området. I næsten 250 år koloniserede Danmark De Amerikanske Jomfruøer (St. Croix, St. Thomas og St. John), indtil landområdet blev frasolgt til USA i 1917.     

Dansk Vestindien har – som en del af trekantshandlen mellem Danmark, Ghana og Jomfruøerne – i høj grad bidraget til den vækst og velstand, som kendetegnede Guldalderens København. Perioden kaldes også den florissante i dansk kunsthistorie. Store dele af København og adskillige ejendomme i Nordsjælland (heriblandt statsministerboligen Marienborg) blev finansieret og bygget på grundlag af ’sukkerformuer’, som i høj grad afhang af slavehandelsøkonomien.

Denne del af den danske nationalbevidsthed er undertrykt, ikke mange danskere tænker over, at de er borgere i en nation, der har været en kolonimagt. På Jomfruøerne har flere bevægelser bedt om en anerkendelse af den fælles historie, visse bevægelser har endda anmodet om en formel undskyldning fra den danske stat, men også på Jomfruøerne er kendskabet sparsomt til den danske forbindelse. Det skyldes formentlig flere faktorer, hvor de mest afgørende har været manglende adgang til arkivmateriale, sprogbarrierer og – i et eller andet omfang – fortrængning.  

Da øerne blev solgt til USA i 1917, uden folkeafstemning på øerne, og den danske administration rejste hjem, blev alle officielle dokumenter, inklusive billeder, fotografier og kort, taget med til København, hvorefter de indgik i Rigsarkivets og Det Kgl. Biblioteks Billed- og kortsamling. Disse samlinger er ved at blive digitaliseret, og Det Kgl. Bibliotek bekræfter, at det Dansk-Vestindiske arkiv vil indgå i den europæiske kulturarvsportal Europeana, via European Library, i begyndelsen af 2017. I dette projekt trækker vi på Europeanas samling, samtidig med at vi ønsker at gøre brug af flere stemmer, også hidtil underrepræsenterede. Den kortlægningsstrategi der i første omgang blev brugt til at dokumentere ejerskab over landområdet, i og med den danske kolonisering, bliver nu brugt i et forsøg på at gøre op med den forhistorie og i stedet fremdrage nogle af de mennesker, steder og skæbner, som blev undertrykt og glemt. Vi vil med dette projekt adressere den aktuelle problemstilling via metoder fra digital humanities.

Illustration: Chaney af La Vaughn Belle, 2014

”Chaney er et uformelt, gængs udtryk [på Jomfruøerne], et hybridord sammensat af porcelæn "china” og penge "money". Ordet henviser til de mange porcelænsskår, man kan finde rundt om på jorden mange steder på øen, som ofte dukker op efter voldsom nedbør. Det er skår af porcelæn, som blev bragt til øerne som både bevis på og produkt af den velstand, der blev skabt på plantagerne. ”Chaney” er således både en påmindelse om den koloniale fortid og den fragmenterede kultur, der kendetegner de caribiske samfund i dag. Porcelænsskårene er en synlig fortælling om magt og projektion, og om hvordan kulturer skaber nye fortællinger om sig selv i det vidtrækkende transatlantiske narrativ.” ~ http://www.lavaughnbelle.com/#/infinite/

Projektgruppen

Lene Asp (LA)

Projektleder, journalist og forfatter

leneasp@gmail.com

Mace Ojala (MO)

Web-udvikler, IT Universitetet

Louise Jørgensen (LJ)

Projektmedarbejder, cand. mag., Københavns Universitet

Nina Sauerland (NS)

Projektmedarbejder, cand. mag., Københavns Universitet

Nanna Bonde Thylstrup (NBT)

Postdoc, Københavns Universitet

Marie Blønd (MB)

ETHOS Lab manager, IT Universitetet

Bidragydere

Dr. George Tyson (GT)

Frandelle Gerard (FG)

Leder af CHANT, Crucian Heritage and Nature Tourism

chantvi.org/

Martin Voola (MV)

Medstifter af Another Copenhagen, der udbyder byvandringer i slavernes fodspor

www.anothercopenhagen.dk/

Anders Olling (AO)

Medstifter af Another Copenhagen, der udbyder byvandringer i slavernes fodspor

www.anothercopenhagen.dk/

Anders Bjørn (AB)

Historiker, medstifter af Foreningen for Kolonihistorisk Center

www.sortefortid.dk

kolonihistoriskcenter.dk

Dr. Jeffrey Perry (JP)

Pensioneret postmedarbejder, uddannet fra Princeton, Harvard, Rutgers og Columbia Universitet. Perry har især beskæftiget sig med og formidlet Hubert H. Harrisons litterære og intellektuelle virke.  

www.jeffreybperry.net/

La Vaughn Belle (LVB)

Kunstner, bosat på St. Croix

www.lavaughnbelle.com/

Renée Ridgway (RR)

PhD-studerende på CBS og hollandsk/amerikansk kunstner

reneeridgway.net/

Institutioner

Vores inspirationer