Associate Professor Aske Kammer participates on 20th February in an expert meeting with the Danish Parliament's Business, Growth and Export Committee on third parties and user data.

 

Lektor Aske Kammer deltager den 20. Februar i ekspertmøde med Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg om tredjeparter og brugerdata.