Photo of Ingrid Ank

Ingrid Ank

@ Grundtvigsk Forum

Ingrid Ank er cand. theol. er til dagligt leder af Grundtvig Akademiet og redaktør af Dansk Kirketidende. Ank har tidligere været formand for Selskabet for Kunst og Kristendom.

Ingrid Ank is a trained theologist and works at the Grundtvig Akademiet. Further, she is an editor of the Danish Church Journal. Ank has previously been chairman of the Society for Arts and Christianity.