Photo of Henrik Dahl

Henrik Dahl

Uddannelses- og Forskningsordfører @ Liberal Alliance

Cand.scient.soc. fra Københavns Universitet, M.A. in Communications fra University of Pennsylvania og Ph.d. fra Handelshøjskolen i København. Har været ansat ved bl.a. CBS, RUC, AC Nielsen og har optrådt som livsstilsekspert og debattør i radio og tv. Selvstændig siden 1999 – først med Explora A/S (til 2008) – siden som forfatter og foredragsholder. For nuværende fungerer Henrik Dahl som ordfører for afbureaukratisering, uddannelse og forskning samt landdistrikts- og ordfører.

Henrik Dahl is graduated from Copenhagen University, receive a communications graduate from the University of Pennsylvania and took his Ph.D. at the Copenhagen Business School. Has been employed by, inter alia CBS, RUC, AC Nielsen and has appeared as a lifestyle expert and commentator on radio and TV. Since 1999, Dahl is self-employed – first with Explora A / S (2008) – and since then as a writer and lecturer. Recently, Henrik Dahl has worked with reducing bureaucracy as well as education and research.