Category Archives: Survey

Rapport om Internettet i folketingsvalget 2015 / Report on Internet Use in the 2015 Danish Elections

English summary – see below.

Rapporten Internettet i folketingsvalget 2015 kan hentes her.
(hvis du refererer til rapporten, så angiv venligst følgende som kilde: Hoff, J., Linaa Jensen, J. og Klastrup, L.  (2016). Internettet i folketingsvalget 2015.

Torsdag d. 25. august fremlagde professor Jens Hoff (Københavns Universitet), forskningschef Jakob Linaa Jensen (Danmarks Medie og Journalist højskole) og lektor Lisbeth Klastrup fra IT-Universitetet i København nogle centrale fund fra deres undersøgelse af brugen af internettet i folketingsvalget 2015. Undersøgelsen baserer sig på tal indsamlet fra et survey besvaret af 3590 respondenter, og er udført i samarbejde med Danske Medier. Det er den tredje undersøgelse i træk der ser på danskernes brug af internettet i forbindelse med et folketingsvalg , hvilket betyder, at vi nu har et interessant tidsstudie af hvordan brugen af internettet i forbindelsen med danske folketingsvalg har udviklet sig siden 2007.

Tallene fra 2015 viser – ikke overraskende – at internettet har fået stadig større betydning som kilde til politisk information i forbindelse undervejs i folketingsvalget. Hele 88% af surveydeltagerne havde benyttet sig af internettet til at søge politisk information, og 61% angiver at de har set politisk indhold på sociale medier (angivet som “Facebook, Twitter, Instagram, blogs, YouTube etc.”). Særligt valgquizzer og tests er blevet populære – hele 60% af deltagerne havde testet deres politiske holdning i en valgquiz eller test. Samtidig ses samme tendens som ved de forrige valg: der er langt flere, der “passivt” søger politisk information i relation til valget end der er folk, der deltager aktivt i valget online (ved fx. selv at deltage i debatter eller poste eget indhold).

For flere fund – for eksempel respondenternes vurdering af hvor meget internettet og de sociale mediers påvirker valgresultatet – se rapporten.

English summary:
This post concerns a report presenting findings from a study of the use of the internet in the Danish Parliamentary elections 2015 carried out in conjuction with the organisation Danske Medier. A research consortium consisting of DECIDIS affiliates Professor Jens Hoff (University of Copenhagen), Research Head Jakob Linaa Jensen (Danish School of Media and Journalism), and local DECIDIS member Associate Professor Lisbeth Klastrup (IT University of Copenhagen) presented findings of the study at an event on August 25th. The report which summarises the findings is now available for free in Danish (for link, see top of post).  An interesting finding is that 88% of the 3.590 survey participants had used the internet to look for political informtation during the election campaign period and  61% stated that they had seen political content on social media,  a notable increase from the use of the internet and social media in during the 2007 and 2011 elections, where similar surveys were sent out and analysed.

Ny rapport: Sociale medier og politisk engagement i Danmark

Danmark er et unikt land, for studier af  det demokratiske potentiale for offentlig politisk debat og engagement, fordi danskerne er stærkt repræsenterede, ikke mindst på Facebook. Tidligere studier har fokuseret på sociale mediers demokratisk potentiale eller har kritiseret sociale mediers mulige negative indflydelse på kvaliteten af den offentlige debat. Resultaterne fra dette survey understøtter ikke tydeligt nogle af disse to yderpunkter. I stedet præsenteres en række ligheder med, hvad vi ved fra tidligere undersøgelser af social interaktion offline1: generelt set er danskerne ikke særligt åbne for at diskutere politik i offentlige sammenhænge. Dette bør ikke fortolkes som at sociale medier ikke lever op til et demokratisk potentiale; i stedet bør vi forstå sociale medier som en forlængelse af offline interaktion. Sociale medier har ændret måden, vi kommunikerer og interagerer på. Digitalisering af disse interaktioner giver os et bredere publikum, end vi tidligere har haft adgang til, og muliggør kommunikation, som er mere uafhængig af tid og rum. Men i takt med at sociale medier optages som en del af hverdagspraksis, er det også naturligt at brugsmønstre tilpasses hverdagsbehov og -interesser.

Fuld Decidis Rapport 2016 (Dansk)

Hovedfund

  • Sociale medier er hverdagspraksis for mange danskere, men aktivitetsniveau og typen af aktiviteter
    varierer.
  • Danskere bruger primært sociale medier til at læse indhold fra andre. De bruges i mindre grad til at producere originalt indhold eller til at interagere med indhold, som er produceret af andre.
  • Unge danskere i Danmark er stærkere repræsenteret og mere aktive på sociale medier end andre aldersgrupper. Generationen mellem 20 og 39 år er mere interesseret end andre grupper i at bruge Facebook til at diskutere politik med fremmede som ikke er familie, venner eller kollegaer.
  • Særligt på Facebook er der en overvægt af brugere, som definerer deres kommunikation som privat og som bruger platformen til at kommunikere med private kontakter såsom venner og familie.
  • Generelt set er det ikke så ofte, at danskerne diskuterer politik med fremmede på sociale medier, og at dette fører til, at de ændrer syn på et politisk emne. Men der er en mindre gruppe, som siger de gør dette.

Social Media & Political engagement in Denmark (DECIDIS survey)

How do Danes engage with and through social media in public political debates? Are Danes becoming participatory content creators or is this a mere ideal of social media use? A preliminary analysis of the data collected in the DECIDIS survey “Social Media and Political Engagement” shows that social media and especially Facebook continues to be a central part of most Danes daily media habits. That is to say, social media does seem to engage some people in political debate, however, most of the Danes prefer using social media platforms to stay in contact with friends and family, and to receive news. In sum, the survey suggests the following three statements about social media use in Denmark:

  1. Social media is widely used in Denmark, however the average age as well as the frequency and type of use differ greatly.
  2. Danes use social media primarily to read (“stay in touch” or “be informed”) rather than produce original content or participate in political debates.
  3. Overall, young Danes are much more present on social media platforms. Espeically, the generation between 20 and 39 years is using social media for political debate.

Full report (PDF)

A more detailed look at the user numbers shows that Facebook is the most popular social media platform in Denmark: 72,4%  older than 15 have a Facebook account and 58% use Facebook at least once a day. The data further shows that Facebook has penetrated all age groups. Almost all young Danes use Facebook (91,2% in the age group 16-19) and still more than half of the over 70 year olds (61,5%) use Facebook. Generally, Facebook is a popular platform for news consumption and staying in contact with friends and family. A slightly different picture can be seen when looking at Instagram and Snapchat. Young Danes use these two services significantly more than older Danes. While 82,4% of the 16 to 19 year olds use Snapchat, less than 1% of the 70 year olds use the instant messenger. In contrast Twitter is generally much less popular. Fewer people have an account and, of those who do, very few people use it daily. In this sense Twitter is a more public platform and therefore mostly used for public relations.

Within the survey three different types of social media use were distinguished: reading, producing and participating. From a democratic perspective, participating (= interacting with the available content) is the most desirable from of engagement. However, according to the findings of the survey Danes use social media mostly to read and watch content. This can be illustrated with the iceberg metaphor: The bottom is formed by readers, the middle by producers creating content and the top the participants actively engaging in discussions.

With regards to political discussions, most people say they never discuss politics with people they do not know online. Few people say they do so often but a larger portion say they may do so though seldom. Unsurprisingly, most people say they never change their mind on a political issue after a discussion online. Some say they do this occasionally and only few say often or always. These finding suggest that social media is not simply generating echo chambers supporting conformation bias, but these platforms can also lead to new ideas and changed opinions of users. Especially younger Danes use Facebook to discuss politics online. 22,6% of the 20 to 29 year old Facebook users engage frequently in political debate.

In conclusion, it can be said that Danes produce content online, however not solely as content producers but as producers of data. Every click online leaves traces and this may be an increasing form of digital content production.

Contact DECIDIS survey: Luca Rossi, lucr@itu.dk
Foto credit: Morten Hjelholt