Category Archives: Research

Rapport om Internettet i folketingsvalget 2015 / Report on Internet Use in the 2015 Danish Elections

English summary – see below.

Rapporten Internettet i folketingsvalget 2015 kan hentes her.
(hvis du refererer til rapporten, så angiv venligst følgende som kilde: Hoff, J., Linaa Jensen, J. og Klastrup, L.  (2016). Internettet i folketingsvalget 2015.

Torsdag d. 25. august fremlagde professor Jens Hoff (Københavns Universitet), forskningschef Jakob Linaa Jensen (Danmarks Medie og Journalist højskole) og lektor Lisbeth Klastrup fra IT-Universitetet i København nogle centrale fund fra deres undersøgelse af brugen af internettet i folketingsvalget 2015. Undersøgelsen baserer sig på tal indsamlet fra et survey besvaret af 3590 respondenter, og er udført i samarbejde med Danske Medier. Det er den tredje undersøgelse i træk der ser på danskernes brug af internettet i forbindelse med et folketingsvalg , hvilket betyder, at vi nu har et interessant tidsstudie af hvordan brugen af internettet i forbindelsen med danske folketingsvalg har udviklet sig siden 2007.

Tallene fra 2015 viser – ikke overraskende – at internettet har fået stadig større betydning som kilde til politisk information i forbindelse undervejs i folketingsvalget. Hele 88% af surveydeltagerne havde benyttet sig af internettet til at søge politisk information, og 61% angiver at de har set politisk indhold på sociale medier (angivet som “Facebook, Twitter, Instagram, blogs, YouTube etc.”). Særligt valgquizzer og tests er blevet populære – hele 60% af deltagerne havde testet deres politiske holdning i en valgquiz eller test. Samtidig ses samme tendens som ved de forrige valg: der er langt flere, der “passivt” søger politisk information i relation til valget end der er folk, der deltager aktivt i valget online (ved fx. selv at deltage i debatter eller poste eget indhold).

For flere fund – for eksempel respondenternes vurdering af hvor meget internettet og de sociale mediers påvirker valgresultatet – se rapporten.

English summary:
This post concerns a report presenting findings from a study of the use of the internet in the Danish Parliamentary elections 2015 carried out in conjuction with the organisation Danske Medier. A research consortium consisting of DECIDIS affiliates Professor Jens Hoff (University of Copenhagen), Research Head Jakob Linaa Jensen (Danish School of Media and Journalism), and local DECIDIS member Associate Professor Lisbeth Klastrup (IT University of Copenhagen) presented findings of the study at an event on August 25th. The report which summarises the findings is now available for free in Danish (for link, see top of post).  An interesting finding is that 88% of the 3.590 survey participants had used the internet to look for political informtation during the election campaign period and  61% stated that they had seen political content on social media,  a notable increase from the use of the internet and social media in during the 2007 and 2011 elections, where similar surveys were sent out and analysed.

Ny rapport: Sociale medier og politisk engagement i Danmark

Danmark er et unikt land, for studier af  det demokratiske potentiale for offentlig politisk debat og engagement, fordi danskerne er stærkt repræsenterede, ikke mindst på Facebook. Tidligere studier har fokuseret på sociale mediers demokratisk potentiale eller har kritiseret sociale mediers mulige negative indflydelse på kvaliteten af den offentlige debat. Resultaterne fra dette survey understøtter ikke tydeligt nogle af disse to yderpunkter. I stedet præsenteres en række ligheder med, hvad vi ved fra tidligere undersøgelser af social interaktion offline1: generelt set er danskerne ikke særligt åbne for at diskutere politik i offentlige sammenhænge. Dette bør ikke fortolkes som at sociale medier ikke lever op til et demokratisk potentiale; i stedet bør vi forstå sociale medier som en forlængelse af offline interaktion. Sociale medier har ændret måden, vi kommunikerer og interagerer på. Digitalisering af disse interaktioner giver os et bredere publikum, end vi tidligere har haft adgang til, og muliggør kommunikation, som er mere uafhængig af tid og rum. Men i takt med at sociale medier optages som en del af hverdagspraksis, er det også naturligt at brugsmønstre tilpasses hverdagsbehov og -interesser.

Fuld Decidis Rapport 2016 (Dansk)

Hovedfund

  • Sociale medier er hverdagspraksis for mange danskere, men aktivitetsniveau og typen af aktiviteter
    varierer.
  • Danskere bruger primært sociale medier til at læse indhold fra andre. De bruges i mindre grad til at producere originalt indhold eller til at interagere med indhold, som er produceret af andre.
  • Unge danskere i Danmark er stærkere repræsenteret og mere aktive på sociale medier end andre aldersgrupper. Generationen mellem 20 og 39 år er mere interesseret end andre grupper i at bruge Facebook til at diskutere politik med fremmede som ikke er familie, venner eller kollegaer.
  • Særligt på Facebook er der en overvægt af brugere, som definerer deres kommunikation som privat og som bruger platformen til at kommunikere med private kontakter såsom venner og familie.
  • Generelt set er det ikke så ofte, at danskerne diskuterer politik med fremmede på sociale medier, og at dette fører til, at de ændrer syn på et politisk emne. Men der er en mindre gruppe, som siger de gør dette.

Social Media & Political engagement in Denmark (DECIDIS survey)

How do Danes engage with and through social media in public political debates? Are Danes becoming participatory content creators or is this a mere ideal of social media use? A preliminary analysis of the data collected in the DECIDIS survey “Social Media and Political Engagement” shows that social media and especially Facebook continues to be a central part of most Danes daily media habits. That is to say, social media does seem to engage some people in political debate, however, most of the Danes prefer using social media platforms to stay in contact with friends and family, and to receive news. In sum, the survey suggests the following three statements about social media use in Denmark:

  1. Social media is widely used in Denmark, however the average age as well as the frequency and type of use differ greatly.
  2. Danes use social media primarily to read (“stay in touch” or “be informed”) rather than produce original content or participate in political debates.
  3. Overall, young Danes are much more present on social media platforms. Espeically, the generation between 20 and 39 years is using social media for political debate.

Full report (PDF)

A more detailed look at the user numbers shows that Facebook is the most popular social media platform in Denmark: 72,4%  older than 15 have a Facebook account and 58% use Facebook at least once a day. The data further shows that Facebook has penetrated all age groups. Almost all young Danes use Facebook (91,2% in the age group 16-19) and still more than half of the over 70 year olds (61,5%) use Facebook. Generally, Facebook is a popular platform for news consumption and staying in contact with friends and family. A slightly different picture can be seen when looking at Instagram and Snapchat. Young Danes use these two services significantly more than older Danes. While 82,4% of the 16 to 19 year olds use Snapchat, less than 1% of the 70 year olds use the instant messenger. In contrast Twitter is generally much less popular. Fewer people have an account and, of those who do, very few people use it daily. In this sense Twitter is a more public platform and therefore mostly used for public relations.

Within the survey three different types of social media use were distinguished: reading, producing and participating. From a democratic perspective, participating (= interacting with the available content) is the most desirable from of engagement. However, according to the findings of the survey Danes use social media mostly to read and watch content. This can be illustrated with the iceberg metaphor: The bottom is formed by readers, the middle by producers creating content and the top the participants actively engaging in discussions.

With regards to political discussions, most people say they never discuss politics with people they do not know online. Few people say they do so often but a larger portion say they may do so though seldom. Unsurprisingly, most people say they never change their mind on a political issue after a discussion online. Some say they do this occasionally and only few say often or always. These finding suggest that social media is not simply generating echo chambers supporting conformation bias, but these platforms can also lead to new ideas and changed opinions of users. Especially younger Danes use Facebook to discuss politics online. 22,6% of the 20 to 29 year old Facebook users engage frequently in political debate.

In conclusion, it can be said that Danes produce content online, however not solely as content producers but as producers of data. Every click online leaves traces and this may be an increasing form of digital content production.

Contact DECIDIS survey: Luca Rossi, lucr@itu.dk
Foto credit: Morten Hjelholt

DECIDIS survey: Social Media & Political Engagement

Wednesday, March 9th
14.00 – 16.00, IT University Copenhagen
Room: AUD4

Next Wednesday DECIDIS researchers Gitte Stald and Luca Rossi will present first findings of the annual DECIDIS survey researching the Danish social media sphere. The representative survey provides insight into Danish media habits and preferences. The goal of the study is to contribute towards the on-going discussion how social media influences democractic practices. Contact: lucr@itu.dk

Everybody is welcome, no registration needed!

Political campaigning in 2020?

How will election campaigns evolve in relation to increasing social media use? This was the main question tackled by digital media researcher Axel Bruns, and DECIDIS researchers Luca RossiLisbeth Klastrup and Sander Schwartz during the seminar “Election 2020” tacking place at the IT University of Copenhagen.

Axel Bruns, known for his extensive research on Twitter, started off by talking about the policital landscape in Australia. The case of political campaigning in Australia provides an interesting context as it raises the questions whether the law enforcing compulsory voting at federal and state level encourages awareness of political issues and political actors or not. In this regard it can be stated that the main focus needs to be put on the swinging middle, which makes up 10-20% of Australian voters. Drawing on comprehensive research in relation to the hashtags #ausvotes, #qldvotes and #wavotes Bruns concluded that Twitter has evolved from a narrow “Twitterati” in-group tool to a mainstream campaign tool. The collected data further suggests that there is no relation between how often a politician is mentioned on Twitter and the final election outcome. Additionally, the dynamics of recent elections, which have largely favoured the conservative side, mean that the Australian conservative Coalition bloc, which has won a number of landslide elections, has yet to engage in the question how to use social media effectively. By contrast, social media are especially important for small Australian parties, which are active on social media but are systematically disadvantaged by the first-past-the-post system used in Australian elections.

The following presentation by Lisbeth Klastrup shed light on the Danish context. Danish politicians are active in the Facebook sphere since 2007 and have fully adopted the medium in 2011 when Facebook became a mainstream tool for politicial communication. By contrast, Twitter has only been used by early adopters in 2011 and is now slowly becoming a mainstream tool. Klastrup further talked about “defining moments” where the social sphere made an actual impact. In 2007, for example, invited Anders Fogh Rasmussen his Facebook “friends” for a run and therewith engaged with his online community offline. Another recent example is the refugee crises, where the hashtag #engangvarjegflygtning (rough translation: Once I was a refugee) has been used in relation to a social media campaign. In conclusion, Klastrup states that social media is no longer optional but needs to be strategically integrated in a meaningful way.

Sander Schwartz’ talk on “Facebook and the general Danish election” supplemented Klastrup’s talk and presented data gathered from 2011 to 2015. Schwartz started off by noting that Danish Facebook use is not declining, even through this is an often made claim. According to a recent study by Danish Radio, 62% of the Danish population use Facebook on a daily basis. This trend is confirmed when looking at how Danish politicians use social media: While in 2011 only 38 % of the candidates were active on Facebook pages, in 2015 62 % of the politicians used Facebook pages. Also, the use of Twitter accounts has risen considerably, from 15 % to 69 %. Overall, Schwartz noted a steep increase of citizen activity on Facebook. He believes that recent changes in the Facebook design have potentially led to this engagement.

Luca Rossi concluded the seminar by sharing insights from an annual data collection run by the DECIDIS research group, which will be published in the first quarter of 2016. The data shows that Facebook has fully penetrated the age group of 16 to 18 year olds Danes. This does not mean that all young Danes use Facebook intensively but that they have at least opened an account at some point. When contrasting Twitter and Facebook it can be stated that Facebook is still at the forefront, Twitter is mostly used by young Danes up to the age of 30.  A network analysis of different political hashtags used on Twitter shows that activity mostly happen around TV debates. Further, it can be stated that users typically re-tweet what they agree with, which leverages the problem of online echo chambers, in which competing ideas are typically underrepresented. In conclusion and as a summary of the seminar, it can be stated that Twitter is and will be an important medium gathering ad-hoc publics for live events as well as a (back)channel for politicians, journalists and so-called “political junkies”.

 

New Study: Media Literacy in Denmark

media literacy studyThe study “Media Literacy in a Danish Context” was carried out in collaboration with The Agency for Culture in Denmark and the Media Council for Children and Youth. The purpose of the study was to investigate the level of media competences and media literacy in Denmark and to identify key elements for further studies and initiatives in relation to media literacy. An important scope of the study was to involve a wide range of the Danish population across age, address, background, and media use. Not least, because this project is part of the Agency for Culture’s overall objective on mapping the media development in Denmark.

In total, the project visited and interviewed 20 families who live in the five regions in Denmark. The analysis shows that the participants are quite competent media users with variations across different media. It also indicates that competences are only one aspect of literacy and there were also big differences in how they approached media critically and how they reflected on the role of media in their everyday lives. Generally participants felt that media make their everyday life easier, even though using media fills big parts of it.

The report concludes and recommends that further investigations are needed and suggested new full scale studies focussing on the major groups of ordinary Danes, respectively those with special issues and needs, and finally the very marginalized citizens. All groups require specifically focused studies and initiatives for raising the media literacy level.

The summary and the full report (in Danish) can be found here: http://slks.dk/mediernes-udvikling-2015/specialrapporter/media-literacy-i-en-dansk-kontekst/

A summary in English will be posted in January on this blog.

Contact for more information: stald@itu.dk

DECIDIS goes to Phoenix

DECIDIS is going to be present at the upcoming IR16 conference organised by the Association of Internet Researchers in Phoenix, AZ from 21-23 October.

We’ll be presenting some of our ongoing research through the three days of the conference:
During the pre-conference activities Luca Rossi is co-organising a workshop on Social Media research methods “#FAIL! Things That Didn’t Work Out in Social Media Research – And What We Can Learn From Them” and he’s giving a talk with the title “The fourth deadly sin of social media researchers (or: scientific research and unstable socio-technical platforms)“.

Thursday Luca is also presenting the paper “From Moon to Comet Landing: re-imagining (scientific) media events in the Age of Twitter“, while Friday he’s participating in the panel “Adoption and Adaptation: Diachronic Perspectives on the Growing Sophistication of Social Media Uses in Elections Campaigns” where he’s presenting a focus on the Italian case.
Saturday Gitte Stald is presenting her paper ” Would you vote from your mobile? Young Danes’ perceptions of the Mobile as a Democratic Tool and Symbol”.

It’s going to be a very busy week for DECIDIS people in the sunny Phoenix but we’ll try to update the blog and the live-tweet the conference as much as we can.

DECIDIS @Nordmedia 2015

Several researchers related to the DECIDIS research initiative have presented papers at the Nordmedia 2015 conference at the University of Copenhagen this week. Nordmedia is the big biannual conference for all Nordic media researchers, and in general this is the place to go if you want to know more about the use of digital media in the Nordic countries for mundane, civic, democratic and political purposes.

Here is what we talked about:
Christina Neumayer & Luca Rossi: “A Socio-Technical Timeline of Protest Scholarship across Online Media”

Johan Dam Farkas & Jannick Schou: ““Take Action Now and Share This”: Mapping the Micro-dynamics of Political Participation through Facebook.”

Lisbeth Klastrup: “When Facebook took it all – a Study of Social Media Use by Danish Politicians from 2005- 2015”

Jakob Linaa Jensen: “Social sharing of news – gatekeeping and opinion leadership on Twitter”

Bjarki Valtysson: “Restaging the past: Digitized cultural heritage, cross-­‐media communication and participation”

International network partners:
Anders Olof Larsson & Eli Skogerbø: “Out with the old, in with the new? Perceptions of social media by local and regional Norwegian politicians”

Kirill Filimonov, Uta Russmann & Jakob Svensson: “Picturing the Party: Political Party Uses of Instagram in the Swedish 2014 Elections.”

luca presenting
Luca Rossi presenting his and Christina Neumayer’s meta research on digital protest participation research

Politikernes brug af sociale medier i 2015 og 2011 – en første analyse

//English translation will be available soon! //

Vi har været ret stille her på DECIDIS-bloggen i løbet af valgkampen. Det skyldes dels, at vi også har haft en del eksaminer at se til (vi håber, den næste statsminister ikke udskriver valg midt i eksamensperioden), og dels at vi har haft travlt med at samle data ind. Nu har vi i DECIDIS-Election gruppen for første gang set nærmere på nogle af tendenserne i brugen af sociale medier i denne valgkamp sammenlignet med valgkampen 2011, som vi også har data på. Hvad vi præsenterer her, er work-in-progress, og vi kommer til at gå meget mere i dybden med tal og tendenser i de kommende måneder.

Umiddelbart tagner der sig nogle interessante mønstre: antallet af politikere med en Twitter-konto er steget markant, Facebook bliver stadig mere populært, og brugen af blogs lader til at have stabiliseret sig. Instagram og Snapchat er de ”nye” platforme, der er bragt i spil denne gang, men de har endnu ikke en overvældende stor tilslutning hos politikerne. Samtidig er hashtag nu for alvor blevet sat i spil på tværs af de sociale medieplatforme som led i strategiske kampagner søsat af både partier og politikere. Eksempler på disse er f.eks. Socialdemokratiets kampagne ”detdanmarkdukender” og kampagnen ”engangvarjegflygtning” igangsat af de Radikales Samira Nawa Amini. Brugen af hashtag på denne måde er ny i forhold til 2011, hvor Facebook endnu ikke havde indført hashtagget (det blev implementeret i 2013), og Instagram endnu ikke var særlig udbredt i Danmark. Det er først nu, det for alvor giver mening at bruge bestemte hashtags på tværs af platforme, og ikke alene på Twitter. Også brugen af memer – i form af sjove billeder med variabel tekst eller slogans tilføjet (herunder også ”detdanmarkdukender”) – har vundet indpas som en integreret del af både partiernes og vælgernes måde at ”tale” om politik på.

I hvad der følger, kan du få en mere detaljeret oversigt over brugen af sociale medier på de forskellige platforme, og som noget nyt, har vi også søgt at præsentere vores tal samlet for partierne.

Metoden
Vi har både i 2011 og 2015 via Google, og Facebooks egen søgemaskine manuelt søgt på alle de opstillede kandidaters navne og efterfølgende noteret, hvilke politikere der bruger hvilke sociale platforme. Herudover har vi samarbejdet med Troels Runge, der generøst løbende har delt hans lister over politikere på Facebook, Twitter og Instagram med os, så vi også ad den vej har kunnet validere og krydstjekke vores fund. Vi har så vidt muligt valideret Facebook pages og profiler ved at tjekke, at links til dem rent faktisk virker. Hvad angår blogs, har vi skelnet skarpt mellem blogs, der faktisk bliver brugt som blogs (en vis grad af aktivitet, mulighed for kommentarer) og f.eks. hjemmesider, hvor forsiden som standard er blevet sat op som blog. Så hvad der følger nedenfor, er altså baseret på vores egne tal, og en så vidt muligt ensartet måde at registrere tilstedeværelsen på i henholdsvis 2011 og 2015. Disse lister er ikke endeligt valideret og der kan her på falderebet måske dukke f.eks. blogs eller Facebook profiler op, som ikke umiddelbart er synlige i almindelige søgninger.

Social medie brug i 2011
For at kunne se, hvad der har ændret sig siden 2011, vil vi først starte med at gøre status over, hvordan social mediebrugen så ud for 4 år siden. I 2011 registrerede vi 83 blogs (mod 249 mere eller mindre aktive blogs anvendt i 2007), 107 politikere havde en Twitter-profil, 297 kandidater havde en Facebook-side (”page”) og 475 havde en Facebook-profil (med nogle gengangere, der havde begge dele). Det svarer til at ca. 38% af de opstillede kandidater (804 opstillede i alt) havde en Facebook-side, 59% havde en Facebook-profil, 10% af dem havde en blog og knap 15% havde en Twitter-profil. Så allerede i 2011 var det på social medie-fronten klart Facebook, der var det mest populære medie. Dengang så vi ikke på Instagram, men registrerede hvad angår brugen af mere visuelt orienterede medieplatforme, at 28 politikere havde en Flickr-profil og 67 politikere en YouTube-profil, altså en ret lille gruppe. Det er også værd at bemærke, at 325 af kandidaterne havde deres egen hjemmeside, og 515 kandidater havde en profil på et partisite. Så hvad nogen kalder web 1.0-kommunikation til vælgerne havde, og har, også stadig en stor plads online. Ligesom vi kunne notere, at der dengang var et flertal af kandidater, der foretrak at kommunikere med vælgerne via de mere private profiler (hvor man max. kunne have 5000 venner), fremfor de mere professionaliserede Facebook-sider (hvor man kan have langt mere end 5000 følgere).

Optæller man kandidaternes tilstedeværelse under partiparaplyen, kan man nedenfor se en fordeling af hvordan brugen af web- og sociale platforme fordelte sig.

2011 party graph some
Figur 1. Kandidaternes brug af sociale medier under folketingsvalgkampen 2011, fordelt på partier. (Klik på billedet for fuld størrelse)

Her kan man se, at der er en vis forskel på hvor partiernes kandidater valgte at være til stede. De Radikale (38%) og Venstre (32%) havde således markant flere politikere med en Twitter-profil end de andre partier. Blandt socialdemokraterne havde hele 74% en Facebook-side, men kun 32% en Facebook-profil. Det modsatte gjorde sig gældende for de Radikale, de Konservative og Venstre, hvor markante flere politikere havde en profil, fremfor en side (eller begge dele).

Social medie brug i 2015 – tentative tal
I år ser mønstret noget anderledes ud. Vi har på nuværende tidspunkt 799 politikere registeret på vores kandidatliste baseret på den officielle opstillingsliste (med forbehold for sidste øjebliks ændringer), og vi forventer ikke de store ændringer i antallet. Der kan dog være nogle af kandidaterne, hvis tilstedeværelse vi ikke har fanget, og først fanger i det allersidste eftertjek – derfor skal de følgende tal tages med et vist forbehold, da de kan afvige med nogle procentpoint. Vi mener dog stadig, at tendenserne er klare.
Lad os starte med bloggen, som er den sociale platform, der er blevet brugt af politikerne længst tid (siden 2005). Her er der sket en spændende udvikling, nemlig at der er ca. 83 politikere, der aktivt blogger i år. En del af dem på nyhedsmediernes hjemmesider, som f.eks. Politiken eller Politiko – eller på det alternative medie, Modkraft. Det er faktisk 1 politiker mere end i 2011, hvilket kunne tyde på, at bloggen som form måske har fundet et mere stabilt leje, efter den som social platform toppede i 2007, hvor hele 247 politikere prøvede kræfter med genren.

Også ved dette valg, er det tydeligvis Facebook, der er den mest populære platform. På Facebook har omkring 62% af politikerne en aktiv Facebook-side, og omkring 49% en tilgængelig Facebook-profil. Kun ca. 9% af politikerne er slet ikke til stede på Facebook*. Her kan vi se et tilsyneladende interessant mønster tegne sig: der er faktisk færre kandidater, der i forhold til sidste valg har en umiddelbar tilgængelig profil. Til gengæld er der, ikke overraskende, næsten 200 flere kandidater, der nu har en aktiv offentlig Facebook-side.

Der hvor den største ændring er sket, er på Twitter- fronten. Her er der nu ca. 68% af de opstillede kandidater, der har oprettet en Twitter-profil. Det er en markant stigning, fra de 15% der havde bevæget sig ind på Twitter i 2011. Samtidig er antallet af danske brugere på Twitter i samme periode interessant nok ikke steget i samme takt. Faktisk viser den seneste rapport fra DR Medieforskning, at kun ca. 4% af danskerne bruger Twitter aktivt på daglig basis.

Vi har registreret ca. 94 kandidater med en Instagram-profil. Det svarer til 12% af kandidaterne. Dette tal er baseret på en grovsortering af profilerne, hvor de profiler, der ikke har nogen opslag, eller ikke har været aktive i 2015 er sorteret fra (herunder f.eks. Lars Løkke Rasmussen). Her har vi ikke mulighed for at sammenligne med 2011, og vi har brug for at se nærmere på indholdskategorierne, men det er vores umiddelbare indtryk, at denne gruppe består af en blanding af politikere, der har haft en profil et stykke tid, og nogle der op til eller i forbindelse med valgkampen, vælger at teste platformen og dens muligheder ud. Vi har fulgt en udvalgt gruppe af politikere, der bruger Instagram, og vores observationer tyder på, at denne platform især bliver brugt til at dokumentere valgkampagne-aktiviteter. Ud over at dokumentere hvor politikerne har været henne, dækker disse aktiviteter for eksempel også billeder af kampagneteamet, og billeder af profilejeren med ”kendispolitikere” fra eget parti. Herudover er Instagram blandt andet blevet brugt til at referere til politikerens optræden i andre medier (særligt TV), samt til at opfordre til økonomisk støtte.

Endeligt kan vi præsentere en første graf, der illustrerer fordelingen af kandidaternes social medie aktivitet fordelt på partier i 2015 (igen, med forbehold for mindre ændringer i tallene)

2015 party some graph
Figur 2. Kandidaternes brug af sociale medier under folketingsvalgkampen 2015, fordelt på partier. (Klik på billedet for fuld størrelse)

Som man kan se her, er helt traditionelle hjemmesider (den blå søjle ”web”) stadig dem, som flest kandidater anvender. Men de sociale medier er, som det også fremgår ovenover, i sammenligning med 2011 generelt blevet taget i brug af rigtig mange politikere på tværs af partier i denne valgkamp.

Nu står vi så foran en nærmere analyse og validering af vores tal – og i forbindelse hermed, vil vi blandt andet undersøge om det analytisk kan give mening at opdele de danske politikere i tre kategorier af social medie brugere: de inklusive, der så vidt muligt under en valgkamp er tilstede på alle kendte social medie platforme, de selektive der bevidst vælger at være tilstede på få social medie platforme, og de eksklusive, der af forskellige grunde vælger ikke at bruge de sociale medier (f.eks. af ideologiske eller ressourcemæssige grunde). Vi kommer også til at se nærmere på forskelle og ligheder i partiernes brug af sociale medier, på brugen af memer i valgkampen, vi kommer til at lave sociale netværksanalyser af aktiviteten på Twitter, og vi skal arbejde med indholdskodning af politikernes indlæg på Facebook. Der er masser at tage fat på, og vi glæder os rigtigt meget.

Hav en god valgdag!

* Andre målinger har vist et endnu lavere tal for politikere, der ikke er på Facebook. Vi har manuelt tjekket links igennem fra andre lister hvis ikke de virker, har vi valgt at slette dem.

DECIDIS-Election blog #1: People follow people, not parties on Facebook?

By Sander Schwartz

This Wednesday the Danish prime minster announced the date of the Danish National Election (18th of June) and with this act she also launched the official election campaign.

As stated in our previous post, our research initiative DECIDIS-E will follow the digital media campaign closely by monitoring social media activity primarily on Facebook and Twitter while also keeping an eye on other platforms such as Instagram and Snapchat.

In 2011, Facebook dominated the social media campaign in Denmark for the first time. Before 2011, especially blogs were popular amongst politicians to create an online presence, but since then this platform has largely been replaced by social network sites likely because Facebook and Twitter are simply easier to use, are short in form, potentially reach a larger audience and therefore offer great potential for (re)connecting with citizens.

Politicians have been struggling for a long time with declining party loyalty and support. The number of people who are members of a party is declining and the amount of swing voters is increasing. Politicians can no longer take support by citizens for granted and this creates an incentive for new and competitive political campaigns.

In 2011, more than 50% of the Danish population was on Facebook and since then the numbers have only increased (though there are signs that the younger audience is less active). While Twitter is slowly gaining more attention from professionals, Facebook is without a doubt still the most obvious place for politicians to engage with the citizens. According to the most recent study from DR (Danish Broadcasting Organization), only 4% of the Danish population is active daily on Twitter whereas 59% is active on Facebook every day.

The structure of Facebook encourages the individual presence of the politician instead of communication through and with their political party. By creating an individual profile, the politician can establish a more direct connection with each citizen, which is not unlike the connection between private profiles of friends and family. Through the Facebook page each candidate can communicate a more personal story which shows a human side of the politician. The platform creates a potential to tell a new story which contrasts how the traditional media often presents politicians as calculated and aggressive adversaries fighting each other for power. Of course during the election campaign the communication becomes highly strategic, which also means more focused political content and less stories outside the campaign narrative.

Here is an overview of how many citizens who follow each party in comparison to the number of citizens who follow the party’s top candidate. There is a striking difference between the number of followers of parties and the number of followers of the top candidate in the parties of Ø, A and V. The reason for this is most likely that all the other main candidates measured are new in their position as top candidate for their party. This is a serious challenge because the new contestants will have to build their audience throughout the campaign. But following the logic of personalization on Facebook, by the end of the campaign, it is likely that the number of followers of the candidates will have increased significantly more than the number of party followers

Facebook followers May 27th 2015
red = top candidate page or profile – blue = party page
Follower graph
Click image for larger version