Category Archives: Publication

Rapport om Internettet i folketingsvalget 2015 / Report on Internet Use in the 2015 Danish Elections

English summary – see below.

Rapporten Internettet i folketingsvalget 2015 kan hentes her.
(hvis du refererer til rapporten, så angiv venligst følgende som kilde: Hoff, J., Linaa Jensen, J. og Klastrup, L.  (2016). Internettet i folketingsvalget 2015.

Torsdag d. 25. august fremlagde professor Jens Hoff (Københavns Universitet), forskningschef Jakob Linaa Jensen (Danmarks Medie og Journalist højskole) og lektor Lisbeth Klastrup fra IT-Universitetet i København nogle centrale fund fra deres undersøgelse af brugen af internettet i folketingsvalget 2015. Undersøgelsen baserer sig på tal indsamlet fra et survey besvaret af 3590 respondenter, og er udført i samarbejde med Danske Medier. Det er den tredje undersøgelse i træk der ser på danskernes brug af internettet i forbindelse med et folketingsvalg , hvilket betyder, at vi nu har et interessant tidsstudie af hvordan brugen af internettet i forbindelsen med danske folketingsvalg har udviklet sig siden 2007.

Tallene fra 2015 viser – ikke overraskende – at internettet har fået stadig større betydning som kilde til politisk information i forbindelse undervejs i folketingsvalget. Hele 88% af surveydeltagerne havde benyttet sig af internettet til at søge politisk information, og 61% angiver at de har set politisk indhold på sociale medier (angivet som “Facebook, Twitter, Instagram, blogs, YouTube etc.”). Særligt valgquizzer og tests er blevet populære – hele 60% af deltagerne havde testet deres politiske holdning i en valgquiz eller test. Samtidig ses samme tendens som ved de forrige valg: der er langt flere, der “passivt” søger politisk information i relation til valget end der er folk, der deltager aktivt i valget online (ved fx. selv at deltage i debatter eller poste eget indhold).

For flere fund – for eksempel respondenternes vurdering af hvor meget internettet og de sociale mediers påvirker valgresultatet – se rapporten.

English summary:
This post concerns a report presenting findings from a study of the use of the internet in the Danish Parliamentary elections 2015 carried out in conjuction with the organisation Danske Medier. A research consortium consisting of DECIDIS affiliates Professor Jens Hoff (University of Copenhagen), Research Head Jakob Linaa Jensen (Danish School of Media and Journalism), and local DECIDIS member Associate Professor Lisbeth Klastrup (IT University of Copenhagen) presented findings of the study at an event on August 25th. The report which summarises the findings is now available for free in Danish (for link, see top of post).  An interesting finding is that 88% of the 3.590 survey participants had used the internet to look for political informtation during the election campaign period and  61% stated that they had seen political content on social media,  a notable increase from the use of the internet and social media in during the 2007 and 2011 elections, where similar surveys were sent out and analysed.

Ny rapport: Sociale medier og politisk engagement i Danmark

Danmark er et unikt land, for studier af  det demokratiske potentiale for offentlig politisk debat og engagement, fordi danskerne er stærkt repræsenterede, ikke mindst på Facebook. Tidligere studier har fokuseret på sociale mediers demokratisk potentiale eller har kritiseret sociale mediers mulige negative indflydelse på kvaliteten af den offentlige debat. Resultaterne fra dette survey understøtter ikke tydeligt nogle af disse to yderpunkter. I stedet præsenteres en række ligheder med, hvad vi ved fra tidligere undersøgelser af social interaktion offline1: generelt set er danskerne ikke særligt åbne for at diskutere politik i offentlige sammenhænge. Dette bør ikke fortolkes som at sociale medier ikke lever op til et demokratisk potentiale; i stedet bør vi forstå sociale medier som en forlængelse af offline interaktion. Sociale medier har ændret måden, vi kommunikerer og interagerer på. Digitalisering af disse interaktioner giver os et bredere publikum, end vi tidligere har haft adgang til, og muliggør kommunikation, som er mere uafhængig af tid og rum. Men i takt med at sociale medier optages som en del af hverdagspraksis, er det også naturligt at brugsmønstre tilpasses hverdagsbehov og -interesser.

Fuld Decidis Rapport 2016 (Dansk)

Hovedfund

  • Sociale medier er hverdagspraksis for mange danskere, men aktivitetsniveau og typen af aktiviteter
    varierer.
  • Danskere bruger primært sociale medier til at læse indhold fra andre. De bruges i mindre grad til at producere originalt indhold eller til at interagere med indhold, som er produceret af andre.
  • Unge danskere i Danmark er stærkere repræsenteret og mere aktive på sociale medier end andre aldersgrupper. Generationen mellem 20 og 39 år er mere interesseret end andre grupper i at bruge Facebook til at diskutere politik med fremmede som ikke er familie, venner eller kollegaer.
  • Særligt på Facebook er der en overvægt af brugere, som definerer deres kommunikation som privat og som bruger platformen til at kommunikere med private kontakter såsom venner og familie.
  • Generelt set er det ikke så ofte, at danskerne diskuterer politik med fremmede på sociale medier, og at dette fører til, at de ændrer syn på et politisk emne. Men der er en mindre gruppe, som siger de gør dette.

New publication: The Routledge Companion to Social Media and Politics

Routledge CompanionEditors Axel Bruns, Gunn Enli, Eli Skogerbø, Anders Olof Larsson, and Christian Christensen have taken on the task to put together a research compendium on Social Media and Politics that includes six continents. Therewith they go beyond established research in the US and UK and shed light on how Social Media is used for political protests, campaigns, and communication arcoss the globe. DECIDIS researchers Christina Neumayer and Luca Rossi are part of this experiment and have each contributed with up-to-date research.

Christina Neumayer’s chapter compares the formulation of antagonistic relationships and self-representation by fascist and anti-fascist groups in social media. Her argument draws on a qualitative analysis of communication and self-representation in social media and media coverage related to marches planned by nationalist groups in former East Germany as well as counter protests by anti-fascist groups, NGOs, and civil society. The chapter concludes that the use of social media in resistance at both ends of the political spectrum is only partially dependent on a group’s political ideology, and is more dependent on a group’s self-representation as marginalized and oppositional.

Luca Rossi compared together with Mario Orefice (University of Urbino Carlo Bo) Facebook and Twitter data collected during the 2013 Italian general election. Their chapter explores the central role of social media in contemporary election campaigns. While the role of social media is largely accepted, the question which specific social media site has the largest influence in voters’ decisions and how the various social media interacts with mass media is an open debate. The chapter concludes by showing how, in the Italian context, Twitter is largely dependent on TV political talk shows and how neither of the two observe social media can provide a representative picture of the whole political debate.

New Study: Media Literacy in Denmark

media literacy studyThe study “Media Literacy in a Danish Context” was carried out in collaboration with The Agency for Culture in Denmark and the Media Council for Children and Youth. The purpose of the study was to investigate the level of media competences and media literacy in Denmark and to identify key elements for further studies and initiatives in relation to media literacy. An important scope of the study was to involve a wide range of the Danish population across age, address, background, and media use. Not least, because this project is part of the Agency for Culture’s overall objective on mapping the media development in Denmark.

In total, the project visited and interviewed 20 families who live in the five regions in Denmark. The analysis shows that the participants are quite competent media users with variations across different media. It also indicates that competences are only one aspect of literacy and there were also big differences in how they approached media critically and how they reflected on the role of media in their everyday lives. Generally participants felt that media make their everyday life easier, even though using media fills big parts of it.

The report concludes and recommends that further investigations are needed and suggested new full scale studies focussing on the major groups of ordinary Danes, respectively those with special issues and needs, and finally the very marginalized citizens. All groups require specifically focused studies and initiatives for raising the media literacy level.

The summary and the full report (in Danish) can be found here: http://slks.dk/mediernes-udvikling-2015/specialrapporter/media-literacy-i-en-dansk-kontekst/

A summary in English will be posted in January on this blog.

Contact for more information: stald@itu.dk

DECIDIS @Nordmedia 2015

Several researchers related to the DECIDIS research initiative have presented papers at the Nordmedia 2015 conference at the University of Copenhagen this week. Nordmedia is the big biannual conference for all Nordic media researchers, and in general this is the place to go if you want to know more about the use of digital media in the Nordic countries for mundane, civic, democratic and political purposes.

Here is what we talked about:
Christina Neumayer & Luca Rossi: “A Socio-Technical Timeline of Protest Scholarship across Online Media”

Johan Dam Farkas & Jannick Schou: ““Take Action Now and Share This”: Mapping the Micro-dynamics of Political Participation through Facebook.”

Lisbeth Klastrup: “When Facebook took it all – a Study of Social Media Use by Danish Politicians from 2005- 2015”

Jakob Linaa Jensen: “Social sharing of news – gatekeeping and opinion leadership on Twitter”

Bjarki Valtysson: “Restaging the past: Digitized cultural heritage, cross-­‐media communication and participation”

International network partners:
Anders Olof Larsson & Eli Skogerbø: “Out with the old, in with the new? Perceptions of social media by local and regional Norwegian politicians”

Kirill Filimonov, Uta Russmann & Jakob Svensson: “Picturing the Party: Political Party Uses of Instagram in the Swedish 2014 Elections.”

luca presenting
Luca Rossi presenting his and Christina Neumayer’s meta research on digital protest participation research