Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

Projektet er forsknings- og udviklingsprojekt og har til formål at undersøge, hvordan elevers digitale egenproduktion faciliterer læringsprocesser og tværfaglige læringsresultater. Derudover undersøger projektet, hvordan de it-didaktiske rammer har indflydelse på elevernes faglige udbytte, engagement og motivation, når eleverne som didaktiske designere inddrages i tilrettelæggelsen af undervisningens form, rammer og indhold. I projektet deltagere flere universiteter og university colleges. Fra IT-Universitetets side deltager Susana Tosca.